Koronavirüs Salgını Günlerinde Evde Kalan Psikolojilerimiz

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilmesinin ardından bizleri farklı bir yaşam bekliyordu. Türkiye’de ilk resmi vakanın açıklanması ve ardından ilk resmi ölümün açıklanması, ‘uzakta’ olanı yakına getirdi. Böylece ilk defa deneyimlediğimiz bir döneme girdik. Yaşam biçimlerimizin tamamen değişikliğe uğradığı, duygu karmaşalarının yaşandığı, kayıpların yaşandığı yeni, belirsiz ve korkutucu bir dönem.

Koronavirüs Salgını Günlerinde Psikoterapi Çerçevesi: Online (Çevrimiçi) Çalışmak

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak ilan edilen ve dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını bütün yaşamımızı etkilediği gibi psikoterapi çerçevesini de ciddi ölçüde etkilemiştir. Çevrimiçi çalışmaya şüpheyle yaklaşanlar dahi, salgının günlük hayatımıza dayattığı zorunluluklar ve güvenli bir çalışma ortamı sürdürebilmek adına çevrimiçi psikoterapi çalışmasına geçiş yapmak zorunda kalmışlardır.