Online/çevrimiçi terapi, yüz yüze görüşmenin fiziksel olarak mümkün olmadığı durumlarda uygulanmaktadır. Online terapi, iki şekilde olabilir: Aynı odada yüz yüze ilerleyen bir psikoterapide fiziksel şartlar nedeniyle uzun süreli bir ara vermek gerektiğinde, ara yerine görüşmeler çevrimiçi bir mecrada devam edebilir ya da psikoterapist ve danışanın birbirinden ayrı şehir veya ülkede yaşamaları durumunda baştan itibaren bir şekilde online/çevrimiçi görüşmeler şeklinde başlayabilir. Danışanın psikoterapistin ofisinde fiziksel olarak bulunma imkanı bulunduğu zamanlar değerlendirilmelidir.  

Online (Çevrimiçi) Psikoterapi
Online/çevrimiçi terapi, yüz yüze görüşmenin fiziksel olarak mümkün olmadığı durumlarda uygulanmaktadır.

Online/çevrimiçi terapi, danışanın veya psikoterapistin psikoterapi süreci yüz yüze devam ederken başka bir şehre veya ülkeye yerleşmesi sonucu başlayabileceği gibi iki taraf başından itibaren online/çevrimiçi görüşmeler yapmaya karar verebilir. En baştan bu anlaşmanın yapılmasının çeşitli sebepleri olabilir. Danışan anadilinin konuşulduğu ülke dışında yaşıyor ve anadilinde yetkin bir terapi almak istiyor olabilir. Danışanın yaşadığı yerin yakınında görüşmeyi istediği bir psikoterapist bulunmuyor olabilir. Böyle bir durumda, ön görüşmeler yapılarak online/çevrimiçi terapinin uygun olup olmayacağı değerlendirilmelidir. Devam eden süreçlerde ise danışan ve psikoterapist arasında belli bir terapötik çalışma ilişkisinin kurulmuş olması belirleyicidir.

Online/Çevrimiçi Terapinin Çerçevesi

Online/çevrimiçi görüşmeler Skype vb. mecralar üzerinden gerçekleşebilir. Yüz yüze terapilerde olduğu gibi önceden belirlenen saatte başlar ve önceden belirlenen saatte biter. Seanslar için önceden belirlenen sıklıkta (haftada bir, iki, üç gibi) ve önceden belirlenen günlerde görüşülür. Danışan, seans saatinde gizliliği ve sabitliği mümkün olduğunca sağlayabileceği ve dış seslerden dolayı mümkün olduğunca bölünmeyeceği bir ortamı kendisi için sağlamakla yükümlüdür. Psikoterapist de aynı şekilde online/çevrimiçi terapi için yüz yüze terapinin gerektirdiği koşulları mümkün olduğunca sağlamakla yükümlüdür.


Deniz Coşan - İstanbul Klinik Psikolog

Deniz COŞAN

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Formasyonda Psikanalist

Deniz Coşan, İstanbul’da Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır. Yetişkinlere bireysel olarak Türkçe ve İngilizce, yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve psikanaliz uygulamaktadır.

Uluslararası Psikanaliz Birliği’ne bağlı İstanbul Psikanaliz Derneği’nde psikanalitik formasyondadır.