Psikanaliz, ruhsal dinamiklerin derin ve yoğun bir çalışma ile analiz edilmesine dayanan bir tedavi yöntemidir. Psikanalizin çerçevesi analizanın divanda analisti görmeden uzandığı, analistin divanın arkasında bir koltukta oturduğu, haftada en az üç seans, 45 dakika süren seanslar, sabit gün ve saat ilkelerine dayanır.

“Analitik Ortam”

Psikanalizin çerçevesi, içsel süreçlere odaklanmaya ve erken dönem yaşantılarının çalışılmasına imkan sağlayan bir zemin sunar. Psikanalist ve analizan, anne-bebek ilişkisinde olduğu gibi bir bakım veren-bakım alan ilişkisi içine yerleşirler. Çoğunlukla içsel süreçlerin yeniden deneyimlendiği, deneyimlenirken analiz edildiği, işlendiği ve tamir edildiği iyileştirici derin bir bağ kurulur.

Psikanalitik Teknikler

Analizanın zihninden geçenleri mümkün olduğunca sansürsüz bir şekilde anlattığı “serbest çağrışım” yöntemi kullanılır. Bu yöntem bilinçdışı olan ruhsal malzemenin bilince ulaşmasına imkan verir. Psikanalitik çalışmanın malzemesini oluşturan çağrışımların takibi ve yorumlanması, fark edilenlerin “derinlemesine çalışma” yöntemiyle çok yönlü ve tekrarlayan şekillerde işlenmesi rasyonel düzeyde anlaşılanların duygusal düzeyde de içsellestirilmesine, spontan ve kalıcı hale gelmesine olanak sağlar.

Deniz-Cosan-Psikanaliz-
Psikanaliz – Oda

Psikanalitik Terapilerden Farkı

Psikanalizi psikanalitik terapilerden ayıran, gerilemeli süreçlere, daha derin ve daha yoğun bir ruhsal çalışmaya olanak veren çerçevesidir. Her psikanalitik süreç deneyimleyenin, analistin eşliğinde, kendi iç dünyasından temalarla anlamlandırdığı, tamamen kişisel ve tamamen biricik bir içsel yolculuktur. Bu içsel yolculuk örtük olanın ortaya çıktığı, henüz tanımlanmamış olan yaşantıların tanımlandığı, kelimelere dökülerek anlamlandırıldığı, önemli içsel ve dışsal değişimleri mümkün kılabilecek potansiyelleri ortaya çıkarabilecek güçte ruhsal bir çalışmadır.

Psikanaliz Hakkındaki Görüşler

Freud psikanalizin kitaplardan okunarak öğrenilemeyeceğini ancak deneyimlenerek içselleştirilebileceğini savunur. Winnicott psikanalizin kucaklayıcı bir çevre sunduğunu belirtir. Bion kapsayıcı işlevini vurgular. Modern psikanalistlerden Rene Roussillon simgeleştirme işlevinden yani zihinsel temsilleri geliştirmesinden bahseder. Analitik Bir Yolculuk kitabında Marilia Aisenstein kendi psikanaliz sürecinden bahsederken “İlk rüyam da, duyduğum ilk yorum da hala dün gibi, onca duygusuyla hatırımda” der ve psikanaliz için “diğer terapilerin yanında tavizsiz kalır çünkü semptomları hafifletmeye ek olarak kişinin kendi öykü ve hikayelerinin özneleri haline gelmesini hedefleyen yalnızca analizdir” şeklinde ifade eder.

“Psikanaliz Üzerine”, IPA

Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin (IPA) yayınladığı “Psikanaliz Üzerine” detaylı makaleye buradan ulaşabilirsiniz. IPA eğitim ve süpervizör analistleri tarafından yazılmış makalenin orijinalinden Türkçe’ye çevirisi İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından yapılmıştır.


Deniz Coşan - İstanbul Klinik Psikolog

Deniz COŞAN

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Formasyonda Psikanalist

Deniz Coşan, İstanbul’da Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır. Yetişkinlere bireysel olarak Türkçe ve İngilizce, yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve psikanaliz uygulamaktadır.

Uluslararası Psikanaliz Birliği’ne bağlı İstanbul Psikanaliz Derneği’nde psikanalitik formasyondadır.